Kontakt

Ansvarlig for sertifisering og bedrifter:

HANEN
v/Medlemskoordinator og Fagsjef Norsk Økoturisme
Nadja Hartikkala
nadja@hanen.no
Mob: +47 928 15 204
www.hanen.no

 

Eier av sertifiseringsordningen:

Innovasjon Norge 
Ingunn Sørnes
insor@innovasjonnorge.no
Tlf: +47 22 00 28 18 

 

Sertifisering

Foto: Tore Nordberg

”Man blir ikke økoturismebedrift for ingenting!” sa en av bedriftene som var med å utvikle og prøve ut kriteriene. Ja - det skal kreve noe å bli godkjent økoturismebedrift. I Norge har vi flere miljømerker og kvalitetsmerker for reiselivet. Økoturismekonseptet skiller seg fra disse gjennom å ikke bare være et miljømerke eller kvalitetsmerke, men et helhetlig konsept med fokus på å tilby minneverdige opplevelser og være en god økoturismeaktør – for gjester, ansatte, miljø og lokalbefolkning. 

Tilfredsstiller man kravene for Norsk økoturisme godkjenning lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, er første trinn å bli en godkjent norsk økoturismebedrift. Trykk på lenkene under for å lære mer om prosessen fram til godkjenning.

Prisen på sertifisering er kr. 9 000,- eks mva. Prisen inkluderer personlig veiledning gjennom søknadsprosessen og bedriftsbesøk. Førstegangsertifisering gjelder for tre år. Som godkjent Norsk Økoturisme-bedrift er du tilknyttet medlemskap i HANEN, og kan benytte deg av de medlemsfordeler, relasjoner og markedstiltak det medbringer. Mer informasjon om HANEN finner du på www.hanen.no

 

Godkjenning av din bedrift.

Sertifiseringsprosessen er delt i fem trinn. Dette for å lage et godt system på arbeidet med å bli godkjent Norsk Økoturisme-bedrift. Under ser du beskrivelsen av hvert enkelt trinn.

Trinn 1: Registrering av nye bedrifter

Første trinn er å fylle ut registreringsskjema (se link lenger ned). Vår sertifiseringsrådgiver får grunnleggende kjennskap til bedriften fra dag 1 og kan dermed bedre bistå med råd og veiledning underveis. Sertifiseringsrådgiver tar kontakt med dere så snart som mulig.

Registreringsskjema

Trinn 2: Kartlegging av bedrift

Andre trinn på veien mot en godkjenning er å gjennomføre en kartlegging av status for din bedrift. Først når dere har kartlagt ressursbruken og hvordan virksomhetens aktiviteter påvirker natur og kultur, kan dere vite hva som belaster miljøet unødvendig og hvor dere bør sette i verk ekstra innsats. Ved å kartlegge og måle miljøbelastningene virksomheten har i dag får dere dokumentert utgangspunktet for miljøarbeidet.

Dette er selve grunnlaget for en vellykket sertifiseringsprosess. Vi anbefaler dere å legge ned litt arbeid i kartleggingen og gjøre dette grundig - det vil dere både spare tid på, og ha god nytte av senere. Hvis dere hopper over eller tar for lett på det å kartlegge i utgangspunktet, er det umulig å senere kunne si noe om hva det å bli godkjent betyr for bedriften. Dere vil også kanskje gå glipp av oversikt og kunnskap som vil være nyttig i forbindelse med produktutvikling og kommunikasjon med markedet.

Kartleggingsskjema

Trinn 3: Søknad og dokumentasjon      

Når du gjennom kartleggingen har fått oversikt over egen virksomhet, er du klar til å gå i gang med søknadsskjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes til fagansvarlig for Norsk Økoturisme i HANEN. Det skal reflektere resultatene av din kartlegging, og alle punkter skal besvares med en beskrivelse og forklaring. Der det henvises til dokumentasjon, skal denne legges ved søknaden om mulig. Det skal også oppgis navn på ansvarlig person der det er mulig. Alle kravene skal kunne dokumenteres og kontrolleres. Kryss av for "ikke relevant" for krav som ikke angår din bedrift – og forklar hvorfor dette ikke er relevant for dere. Når søknadsskjemaet er ferdig utfylt, og nødvendig dokumentasjon er samlet, blir dette gjennomgått og du vil bli kontaktet for kontroll. Søknadsskjemaet er også lenket opp til en veileder med presiseringer av kravene og andre tips.

Last ned søknadsskjema her: https://drive.google.com/file/d/0B-QB5Ks2aiWBRjY3NGtfUmFGck0/view
NB! Du finner veiledning til søknad oppe til venstre på denne siden. 
 
 
Forslag til andre hjelpeskjema: Avfall, Energibruk, Transportbruk, Klimakalkulator
Tilbakemelding fra gjester - NO - ENG.

Trinn 4: Besøk av kontrollør   

Når vi har gjennomgått det materialet dere har sendt inn - og kanskje har ringt dere med noen ekstra spørsmål, vil vi ta kontakt for å avtale bedriftsbesøk. Ved bedriftsbesøket vil vi tilbringe inntil en dag i bedriften, og sammen med dere gjennomgå og kontrollere at dere har gjort alt dere i søknaden har sagt dere har gjort. Her er det også mulighet for nærmere dokumentasjon, gjennom å vise frem i praksis. Under bedriftsbesøket kan det hende at vi også intervjuer medarbeidere, samarbeidspartnere - og kanskje også gjester. Før bedriftsbesøket er det lurt å ha tenkt igjennom hvordan dere kan dokumentere/vise at dere tilfredsstiller kravene for godkjenning.

Trinn 5: Godkjenning

Innen rimelig tid etter bedriftsbesøket, vil dere få skriftlig melding om bedriften er godkjent. Sertifikat til godkjente bedrifter kan enten bli sendt i posten eller bli overrakt ved en passende anledning. Hvis dere ikke skulle bli godkjent, vil dere få en skriftlig redegjørelse om hva som må forbedres.

Godkjente bedrifter kan benytte kvalitetsmerket "Godkjent Norsk Økoturisme" til profilering av alle produkter og tjenester som godkjenningen omfatter. Godkjenningen gjelder i tre år. Etter tre år må bedriften resertifiseres for å fortsatt kunne benytte kvalitetsmerket. Resertifisering vil da gjelde for fire nye år. Godkjente økoturismebedrifter vil bli profilert på HANEN sine hjemmesider, samt nettstedet til Visitnorway. De vil også kunne delta i ulike markedsaktiviteter i regi av HANEN.