Kontakt

Ansvarlig for sertifisering og bedrifter:

HANEN
v/Medlemskoordinator og Fagsjef Norsk Økoturisme
Nadja Hartikkala
nadja@hanen.no
Mob: +47 928 15 204
www.hanen.no

 

Eier av sertifiseringsordningen:

Innovasjon Norge 
Ingunn Sørnes
insor@innovasjonnorge.no
Tlf: +47 22 00 28 18 

 

Om oss

Formålet med Norsk Økoturisme er å fremme økoturisme i Norge og internasjonalt, samt bidra til å styrke bedriftene og merkevaren Norsk Økoturisme nasjonalt og internasjonalt.

Tidligere Norsk Økoturismeforening er lagt ned som selvstendig organisasjon, og sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme driftes nå av HANEN (siden 1.januar 2015). Alle sertifiserte bedrifter ivaretas nå gjennom medlemskap i HANEN.